Immaterieel erfgoed

bewerken diamant immaterieel erfgoed

UNESCO conventie

Vrijdag 20 september 2013 werden weer enkele nieuwe tradities toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De Nationale Inventaris vloeit voort uit de Nederlandse ratificatie van de UNESCO conventie ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, die Nederland onder meer verplicht het eigen immaterieel erfgoed in kaart te brengen. UNESCO hecht veel waarde aan het beschermen van tradities, niet door ze te conserveren maar door ze levensvatbaar te houden voor de toekomst, zo ook nieuwe generaties ervan kunnen genieten. Nederland ratificeerde vorig jaar de UNESCO-conventie

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is samengesteld door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE).

Eén van de nieuw geplaatste tradities is het ambacht diamant bewerken. Het is een voor de Nederlandse geschiedenis belangrijk ambacht, nauw verbonden met de Joodse geschiedenis in Amsterdam.

Geschiedenis

De diamantgeschiedenis van Amsterdam gaat terug tot in de zestiende eeuw, het diamantambacht werd vooral in Joodse kring beoefend. Het is een nauwkeurig en ambachtelijk werk, met als belangrijkste bestanddelen het kloven, zagen, snijden en slijpen.

GASSAN Diamonds en Coster Diamonds

Twee van de grootste Amsterdamse diamantairs, Coster Diamonds en GASSAN Diamonds, namen het voortouw om het ambacht op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed te plaatsen. Kees Noomen (directeur Coster Diamonds) en Benno Leeser (president-directeur GASSAN Diamonds) namen met trots het certificaat en het schildje met het logo, dat door Ineke Strouken (directeur van het VIE) werd uitgereikt, in ontvangst.

Benno Leeser president-directeur GASSAN Diamonds
Benno Leeser – president-directeur GASSAN Diamonds

Plaatsing op de Nationale Inventaris houdt een bijzondere erkenning in. Het brengt tot uitdrukking dat achter deze tradities die erkend zijn, een actieve gemeenschap schuil gaat, die zich wil inzetten voor het levensvatbaar houden van de tradities. Coster Diamonds en GASSAN Diamonds vertalen dit door middel van het opzetten van een opleiding tot diamantbewerker en het geven van tours aan nationale en internationale bezoekers om educatie te geven op het gebied van diamant. Hierdoor kan de traditie en het ambacht overgedragen worden aan jongere generaties.