GASSAN Surprises

 

Algemene Voorwaarden GASSAN Surprises

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de “Kerstactie” van GASSAN Schiphol B.V., hierna te noemen “de kerstactie”. Door deelname aan de desbetreffende kerstactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Klanten van GASSAN Schiphol B.V. krijgen bij een minimale besteding van €750, zijnde zevenhonderdvijftig euro, de keuze om een geschenk uit te kiezen. De verstrekte geschenken bestaan uit voorverpakte exclusieve GASSAN geschenken.

Medewerkers van GASSAN Diamonds B.V. en/of GASSAN Schiphol B.V. en externe partijen waarmee GASSAN Diamonds en/of GASSAN Schiphol B.V. samenwerkt, zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 1 – Looptijd van de Kerstactie

1.1 De Kerstactie is geldig van 22 december 2023 tot en met 26 december 2023, hierna te noemen “de Actieperiode”.

Artikel 2 – Deelname aan de Kerstactie

2.1 Deelname aan de Kerstactie staat open voor eenieder die voldoet aan de gestelde voorwaarden.

2.3 Deelname staat open voor reizigers die een geldige boardingpass kunnen aantonen en 18 jaar of ouder zijn.

2.4 Elke deelnemer mag slechts éénmaal deelnemen aan de Kerstactie.

Artikel 3 – Inwisselbaarheid van het geschenk

3.1 Het geschenk dat via de Kerstactie wordt toegekend, is niet inwisselbaar voor geld, cadeaubonnen of andere goederen.

3.2 De geschenken zijn zorgvuldig geselecteerde geschenken. De beschikbare items kunnen variëren.

Artikel 4 – Overige Bepalingen

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van Nederland en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met deze wetten.

4.2 In gevallen waarin de Kerstactievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van GASSAN Schiphol B.V.

4.3 GASSAN Schiphol B.V. behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden of de Actie op elk gewenst tijdstip te wijzigen, op te schorten of te beëindigen indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 5 – Klachtenprocedure

5.1 Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de Kerstactie kunt u gebruikmaken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de Kerstactie. GASSAN Schiphol B.V. streeft ernaar om binnen drie werkdagen te reageren.

 

GASSAN Schiphol B.V.
Vertrekpassage 1 – 214
1118 AP Schiphol